ensl 00 386 40 418 554

We’ve co-founded a global network of feminist tours that stretches from Chile to Thailand

[Slovenian version below.]

Connecting the feminist guides

The Urbana Vrana association has become a co-founder of the Global Network of Feminist Tours that stretches from Chile to Thailand. How did this happen? In recent months, organisations Paseos por la ciudad from New York, FemiTours from Buenos Aires and Tours with Meaning from Santiago de Chile joined forces and contacted us and other collectives around the world about a possible collaboration. Namely, they suggested we should start creating, and regularly updating, a global map of individuals and collectives that run tours dealing with feminism, feminist movement(s) and women’s history(-ies). We were thrilled and immediately suggested that we all should exchange contacts and connect through a social media group as well.

So we joined forces and started putting together a network of organisations, from various cities around the world, who engage in guiding people, telling stories and discovering contemporary cultures and societies from the feminist perspective and using the feminist attitude. The Global Network of Feminist Tours was born!

Networking

The first version of the list of guides was created over the weekend. There are over a dozen feminist tours on the first map, but the network is growing as we speak, so there are currently already more than twenty members. It will be updated every month, so it will most probably never be complete. Our intention is to get to know and possibly collaborate with other guides who, like us, offer feminist tours or similar socially responsible tours that are conscious of feminism and gender equality. We are eager to discover more collectives that run such tours or carry out similar activities as we do.

This idea will most probably result in strengthening contacts between the guides and cities involved, sharing information, creating joint online and offline projects, and bringing our tours to the right people. We do this with one major goal in mind – to make visible the historical memory of feminists and other women and social movements that have been struggling for women’s rights around the globe.

 

Call for guides who run feminist tours

The criterion for inclusion in the Global Network of Feminist Tours is very simple – you need to run a tour in which your village, town or city is presented to your guests through a feminist approach, focusing primarily on the local women’s history and local movement for women’s rights.

So please check the map and try to find your feminist tour. If it is not there, get in touch with us and tell us where you are based and what kind of tour you do. You can also share the information about the Global Network of Feminist Tours on your social media using the following hashtags #FeministTours or #ToursFeministas. We can’t wait to talk with you and add your feminist tour to our map!

If you don’t run a feminist tour, don’t worry. You can still join us. How? You can come to our tours or just come out in the streets with us in the struggle for women’s rights on 8 March 2020. It’s on this day every year that we demand gender equality and women’s rights for all women everywhere in the world. The Global Network of Feminist Tours hence invites you to celebrate proudly the International Women’s Day, educating yourself and others on the universal importance of the feminist movement.

 

//

VZPOSTAVILI SMO GLOBALNO MREŽO FEMINISTIČNIH TUR, KI SE RAZTEZA OD ČILA DO TAJSKE

 

Povezovanje feminističnih vodnic

Zavod Urbana Vrana in ekipa Ljubljana Urban Tours smo med soustanovitelji Globalne mreže feminističnih tur, ki se razteza od Čila do Tajske. Kako je prišlo do tega? V preteklih mesecih so se iniciative Paseos por la ciudad iz New Yorka, FemiTours iz Buenos Airesa in Tours with Meaning iz Santiaga povezale in stopile v stik z nami in drugimi kolektivi po svetu. Želele so, da sodelujemo pri nastanku globalnega zemljevida posameznic_kov in kolektivov, ki vodijo kulturno-turistične ture, povezane s feminizmom, feminističnim(i) gibanjem(-i) in žensko(-imi) zgodovino(-ami).

Bili smo navdušeni in takoj predlagali, da si moramo izmenjati kontakte in se povezati v skupino preko družbenih omrežij. Z združenimi močmi smo nato vzpostavili mrežo organizacij iz različnih krajev po svetu, ki se ukvarjajo z vodenjem, pripovedovanjem zgodb in razkrivanjem sodobnih kultur in družb s feministične perspektive in s feministično držo. Rojena je bila Globalna mreža feminističnih tur!

Mreženje

Pretekli vikend je nastala prva različica seznama vodnic_kov feminističnih tur. Na prvem zemljevidu je kakšnih ducat feminističnih tur, a je mreža vsak dan večja, tako da imamo danes že več kot dvajset članic. Seznam bomo posodabljali enkrat na mesec, tako da najbrž nikoli ne bo dokončan. Želimo se spoznati in sodelovati z drugimi, ki, tako kot mi, vodijo feministične ture ali podobne družbeno odgovorne ture s poudarkom na feminizmu in enakosti spolov. Odkriti želimo več kolektivov, ki so vzpostavili takšne oglede ali pa se ukvarjajo s podobnimi dejavnostmi kot mi.

Bržkone bomo na ta način okrepili odnose med vpletenimi vodnicami_ki in vpletenimi kraji, pospešili izmenjavo informacij, ustvarili skupne spletne in nespletne projekte ter na naše ture pritegnili prave ljudi. Vse to počnemo z enim velikim ciljem v mislih – osvetliti historični spomin feministk ter ostalih žensk in družbenih gibanj, ki so se borila za pravice žensk povsod po svetu.

 

Poziv vsem, ki vodite feministične ture

Kriterij za vključitev v Globalno mrežo feminističnih tur je preprost – voditi morate turistično turo, na kateri vašo vas ali mesto predstavljate skozi feministični pristop, osredotočeni pa ste na lokalno žensko zgodovino in lokalna gibanja za pravice žensk.

Prosimo vas, da preverite, če je vaša tura že na našem zemljevidu. Če je ni, se nam oglasite in sporočite, kje se nahajate in kakšno turo vodite. Poleg tega lahko delite informacijo o nastanku Globalne mreže feminističnih tur na vaših socialnih omrežjih, in sicer s tagom #FeministTours ali #ToursFeministas. Komaj čakamo, da vas spoznamo in vašo turo dodamo na zemljevid!

Če feministične ture ne vodite, brez skrbi, še vedno se nam lahko pridružite. Kako? Udeležite se naših tur ali pa pridite z nami na ulice v boju za pravice žensk 8. marca 2020. Kajti na ta dan vsako leto zahtevamo enakost spolov in enake pravice za vse ženske povsod po svetu. Globalna mreža feminističnih tur vas torej vabi, da ponosno praznujete Dan žena, mednarodni praznik žensk in tako sebe in druge poučite o univerzalni relevantnosti feminističnega gibanja.

KAJ JE LJUBLJANSKA FEMINISTIČNA TURA?

Ljubljanska feministična tura je nastala leta 2017 pod okriljem zavoda Urbana Vrana. Ob svojem nastanku je bila ena od redkih, če ne celo edina redna feministična tura na svetu, saj jo lahko rezervirate za manjše ali večje skupine prav vsak dan. Pohvale prejema tako iz profesionalnih turističnih krogov kot iz akademske sfere in feministične scene. Po udeležbi na turi so nekatere gostje poudarile, da si želijo vzpostaviti podobne feministične oglede v svojih domačih krajih. Tako sta denimo feministični turi po ljubljanskem navdihu že nastali v Beogradu in Reykjaviku, posebno feministično turo pa po lastnih besedah načrtujeta tudi vnukinja in pravnukinja slovite Eleanor Roosevelt in 32. predsednika ZDA Franklina Delana Roosevelta, ki sta se Ljubljanske feministične ture udeležili v avgustu 2018.

Za kaj pri feministični turi pravzaprav gre? Na kratko, gre za ogled Ljubljane skozi feministična očala, pri čemer ne manjka zgod in prigod umetnic, arhitektk, političnih voditeljic, družbenih aktivistk, učiteljic, nun, članic Antifašistične Fronte Žensk, humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih znanstvenic, bork za pravice žensk, zapornic, lastnic tovarn, tovarniških delavk, narodnih buditeljic, “čarovnic” in drugih žensk, ki so zaznamovale Ljubljano, Slovenijo in okoliške kraje.

Tura obiskovalke_ce popelje po Stari Ljubljani in širšem centru mesta. Z ženskim žarometom osvetli marsikatero zgradbo, ulico, trg ali spomenik, ki tako zasijejo v povsem novi luči. Iz hudomušne in obenem kritične analize ne izpusti ne socializma, ne kapitalizma, ne katoliških šol, ne laičnega šolstva, pa tudi Plečnika in Kobilce ne. A tudi s pohvalami ne varčuje. Tura se namreč prikloni mnogim preteklim bojem za pravice žensk na teh prostorih, polega tega pa tudi tistim spodbudnim sodobnim rezultatom, ki jih Slovenija pri opolnomočenju žensk že dosega. Četudi se lahko ob poslušanju ljubljanskih ženskih zgodb bodisi glasno krohotate bodisi tiho zahlipate, je eno gotovo – feministična tura vas ne bo pustila ravnodušnih.

Številne pozitivne in navdihujoče vtise s preteklih feminističnih tur najdete tukaj.

Tura je primerna tudi za uporabnice_ke vozičkov.

Če želite prejemati obvestila o bodočih brezplačnih turah na vaš email naslov, se lahko prijavite na naše mesečne e-novice tukaj.